Tawerna, ul. Łużycka 22, 11–040 Dobre Miasto

Obiady Abonamentowe

Restauracja Tawerna poleca obiady abonamentowe.
11 lis

Obiady Abonamentowe

Restauracja Tawerna poleca obiady abonamentowe.

Menu opracowane jest w oparciu o zdrow? i smaczn? kuchni? domow?.

• cena obiadu dla osoby doros?ej – 11z?
• cena obiadu dla dziecka – 8z?

Obiad abonamentowy sk?ada si? z dwudaniowego posi?ku Putty SSH android download puttygen Vigilix user setup phone lookup , zupy i II dania – wydawanego zarówno w lokalu jak i w formie cateringowej z dowozem.
Wi?cej szczegó?ów mo?na dowiedzie? si? w lokalu b?d? pod numerem telefonu: 500 044 636

xmas.html mega-pizzeria.com

Pozostaw Komentarz